Frågor & svar om Etikrådets arbete

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Varför för ni inte dialog med fler bolag?

Dialogerna är tids- och resurskrävande och vi är måna om att få till stånd en förändring i bolagen. Under 2013 förde Etikrådet förebyggande och reaktiva dialoger med 133 bolag. Etikrådets…

Utesluter ni några bolag?

I dagsläget har de fyra AP-fonderna totalt uteslutit 15 bolag. Tio av dessa tillverkar eller marknadsför klustervapen och/eller landminor, ett bolag kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt, ett bolag…

Varför arbetar Etikrådet med dialoger?

Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar på att företaget ska ta itu med den dokumenterade kränkningen och upphöra med den. Därutöver vill…

Hur arbetar Etikrådet?

Etikrådets arbete utifrån denna värdegrund består av två delar Dels ett reaktivt arbete som består i att identifiera bolag som kan kopplas till konventionsbrott. Genom bland annat dialog arbetar Etikrådet…