Etikrådet besöker

Etikrådet har hela världen som arbetsfält. För att träffa de bolag Etikrådet för dialog med och för att fördjupa sina kunskaper om att bedriva verksamhet i olika branscher och länder gör Etikrådet studieresor. På resorna gör Etikrådet fabriksbesök såväl hos bolagen som deras underleverantörer, träffar myndighetsrepresentanter, lokala frivilligorganisationer m fl.

Etikrådets besök markerar att det finns investerare som är villiga att ta sitt ansvar.