Marlin Mine i Guatemala

I februari 2008 reste en representant för etikrådet till Guatemala tillsammans med en grupp kanadensiska investerare och konsulter för att göra ett fältbesök vid Marlin-gruvan som ägs och drivs av kanadensiska Goldcorp.

Företaget har under senare år mötts av kritik från både lokala och internationella organisationer som hävdar att verksamheten medför negativa effekter på mänskliga rättigheter, inklusive hälsa och tillgång till vatten och bostad. Dessutom bor mayaindianer i området där gruvan är belägen och oron har därför till stor del handlat om risker och hot mot den traditionella mayakulturen. spänningar mellan företaget och motståndare till gruvan har manifesterats i en rad protester, ibland med våldsamheter till följd.

Det primära syftet med resan var att lära oss mer om vilka specifika effekter Goldcorps verksamhet i Guatemala har på lokalbefolkningen, att föreslå en strategi för att påverka företaget i positiv riktning samt att minimera risken för ökade spänningar och våld. Målet var dessutom att dra generella lärdomar om komplexiteten i de utmaningar som utvinningsindustrin möter i känsliga områden och hur ansvarsfullt agerande bör se ut.

För att förstå de olika perspektiven på gruvverksamheten besökte investerargruppen Marlin-gruvan och flera omkringliggande samhällen. Man träffade och intervjuade representanter från Goldcorp, mayabefolkningen, lokala organisationer och miljöministeriet.

Efter resan stod det klart för investerargruppen att situationen vid Marlin-gruvan var mycket komplex och att allvarliga risker för ökade spänningar och kränkningar av mänskliga rättigheter förelåg. efter hemkomsten lade därför de två AP-fonder i etikrådet som hade aktier i bolaget tillsammans med de två kanadensiska investerarna, fram en resolution inför Goldcorps årsstämma med krav på att låta genomföra en oberoende ”human rights impact assessment”. Goldcorp accepterade kravet och resolutionen drogs därmed tillbaks.

Sedan mars 2008 är etikrådet tillsammans med övriga investerade representerade i den styrgrupp som leder den nu påbörjade utvärderingsprocessen. Mer information och uppdateringar om det pågående arbetet finns att hämta från