Oljeutvinning i Nigerdeltat – ett svårlöst dilemma

 Nigeria påbörjade oljeutvinning i Nigerdeltat redan på 1950-talet. Idag står fem internationella oljebolag; Chevron, Eni, Exxon, Shell och Total, för majoriteten av oljeutvinningen i landet. Oljan har gett Nigeria ett relativt välstånd i afrikansk jämförelse, men korruptionen är förödande för landet. Transparency International rankade 2012 landet på plats 139 av 176 globalt. [*1]

Nigerdeltat är hårt nersmutsat. I den rapport som FN:s miljöprogram UNEP [*2] publicerade hösten 2011 konstaterades att det skulle ta minst 25 år att städa upp efter oljeutvinningen i Ogoniland (Nigerdeltat) och UNEP uppskattade kostnaden till minst 7 miljarder kronor. En representant från Etikrådet besökte tillsammans med en större grupp investerare Shell Petroleum Development Company of Nigerias (SPDC) anläggningar i Nigerdeltat. SPDC ägs till 55 procent av den nigerianska staten, 30 procent av Shell, 10 procent av EPNL samt 5 procent av Agip.

Problemen är många och utmaningarna stora

SPDC har ett omfattande nätverk av oljeledningar (6 000 km) i Nigerdeltat som går genom Ogoniland, ett område som SPDC inte har haft utvinning eller verklig tillgång till sedan 1993 då oroligheter tvingade ut bolaget ur området. Detta har medfört att underhåll av oljeledningarna inte kunnat utföras. En illegal industri har vuxit fram i området där lokalbefolkningen saboterar rörledningar antingen för att exportera oljan eller för att sälja till den lokal raffinering. Det har haft långtgående negativa konsekvenser för miljön. Illegal raffinering innebär i princip att man kokar råolja i tunnor över öppen eld, tar en femtedel av produkten som bildas och använder den som en sorts undermålig bensin. Resten av tjockoljan dumpas vanligtvis i flodsystemet. Därutöver pågår det, i det dolda, storskalig och systematisk stöld från oljeledningarna. En rapport i Nigeria hävdar att så mycket som 250 000 fat olja försvinner varje dag [*3].

SPDC kritiserades i UNEP-rapporten för bristfälliga rutiner för att åtgärda läckage och spill från oljeledningarna. Bolaget har sedan dess arbetat med att förbättra sina rutiner men samtidigt har antalet olagliga raffinaderier och stölder ökat vilket förhindrar att storskalig och långsiktig uppstädning kan genomföras.

*1 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012.
*2 United Nations Environment Programme; Environmental Assessment of Ogoniland 2011.
*3 Artikel i Financial Times 24 oktober 2012.