Initiativ mot barnarbete i kakaoindustrin

Kakaoindustrin har under många år kritiserats för sin inblandning i barnarbete i Västafrika där cirka 70 procent av världens kakaobönor produceras. Alla AP-fonderna i Etikrådet har skrivit under ett initiativ vars syfte är att få bort barnarbete i kakaoindustrin.

Etikrådet har, tillsammans med flera andra investerare, skickat brev till ett tiotal bolag i kakaoindustrin och bett dem redogöra för sina långsiktiga strategier för att bekämpa barnarbete inom leverantörskedjan. Breven har följts upp med telefonmöten med bolagen. Löpande uppföljning kommer att ske även under de kommande åren. Dialogen har hittills visat att bolagen har kommit olika långt men att de anser att deltagande i initiativ mot barnarbete är viktigt.

Varför är detta investerarintiativ viktigt?

  • Barnarbete förekommer i stor utsträckning i Västafrika där 70 procent av världens kakaobönor odlas.
  • Bolag bör jobba aktivt och för att få bort barnarbetet i kakaoindustrin.