Internationella samarbeten och initiativ

Utöver kärnan i Etikrådets arbete att genom dialog påverka ett antal företags agerande, deltar Etikrådet i en rad initiativ på internationell nivå som syftar till att visa sitt ställningstagande som investerare och för att öka företagens ansvarstagande.

De fyra AP-fonderna i Etikrådet har alla skrivit på FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (PRI) och stödjer därmed utvecklingen för att investerare ska ta hänsyn till frågor som rör miljö och sociala aspekter.

PRI utgör också en viktig plattform som skapar förutsättningar för samarbeten mellan internationella investerare. Tillsammans med andra investerare visar Etikrådet, både genom brev och genom publikt stöd till olika initiativ, att arbete med miljö och etik värdesätts av ägare, samt att vi som ägare följer bolagens utveckling inom de frågorna.