CDP (Carbon Disclosure Project)

Samtliga fyra fonder stödjer CDP som är ett internationellt samarbetsprojekt för att öka bolagens medvetande om klimatförändringar.

Genom projektet driver institutionella investerare bolagen att rapportera mer transparent kring strategier för klimatfrågor och att bättre dokumentera nyckeltal som kan visa på förbättringar.

CDP syftar till att effektivisera datainsamlingsprocessen genom att ett stort antal investerare kollektivt skriver under en gemensam förfrågan kring data och rapportering om utsläpp av växthusgaser.