EITI – för transparens inom utvinningsindustrier

Ett internationellt initiativ som Etikrådet stödjer är initiativet för transparens inom utvinningsindustrierna, framför allt i oljebolag – det så kallade Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Behovet av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men svaga regeringar. Tydligare rapportering av inkomster i värdländerna, liksom att bolagen rapporterar vad de betalar, ökar transparensen i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning.

Tillsammans med ett 70-tal andra investerare har Etikrådet formellt gett sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att ägare sätter värde på tydlig och transparent redovisning av intäkterna.