Protect, Respect, Remedy – mänskliga rättigheter

Det har tidigare varit ganska stor oenighet om hur bolagens ansvar för mänskliga rättigheter ska definieras. I juni 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter ett ramverk som tydliggör bolagens ansvar.

John Ruggie, tidigare FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i näringslivet, tog fram ramverket ”Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework”.

Ramverket består av tre grundprinciper som ska vägleda bolagen i deras arbete med mänskliga rättigheter. Ramverket betonar statens ansvar att skydda mänskliga rättigheter (Protect), bolagens ansvar att respektera dem (Respect) och det gemensamma ansvaret att åtgärda problem (Remedy).

Stater har fortfarande det grundläggande ansvaret för att värna om mänskliga rättigheter, men med John Ruggies principer har det tydliggjorts hur bolagen bör agera. Bolagen ska bland annat göra en genom lysning av mänskliga rättigheter, vilket för investerare kan innebära att analysen av bolagens riskhantering och eventuella kränkningar som uppkommer underlättas. En sådan analys kan också användas som underlag i samband med dialoger med bolagen.


John Ruggies Principer

 ”Guiding Principles and Human Rights” är ett ramverk som har tagits fram av John Ruggie, FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i näringslivet.

Protect
Statens ansvar att skydda mänskliga rättigheter.

Respect
Bolagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna.

Remedy
Det gemensamma ansvaret att åtgärda problem.

www.business-humanrights.org