Ställningstagande

Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade, till exempel investeringar i alkohol, tobak eller vapentillverkning. Det här är områden som traditionellt har varit i fokus för så kallade etiska investeringar, men på senare år har också andra typer av investeringar hamnat i fokus, till exempel utvinning av fossila bränslen i olika former.

Etikrådets grundläggande inställning kring omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är en legal verksamhet i Sverige eller inte. Om det är en legal verksamhet är det också rimligt att AP fonderna kan investera i den. Flera omdiskuterade produkter har under senare år adresserats av olika internationella konventioner, till exempel klustervapen och tobak. Etikrådet redovisar här sin syn kring några omdiskuterade produkter, tjänster och områden.