Bolag där målen för dialog har uppfyllts

Ett bolag som associerats till en kränkning av en konvention avförs från Etikrådets dialoglista när de mål som Etikrådet satte upp när dialogen inleddes uppfyllts. Bolaget blir sedan föremål för särskild bevakning under fem år.

Nedan listas de bolag som avförts från Etikrådets dialoglista sedan starten 2007 eftersom de mål som sats upp uppfyllts.

Företag

Sektor

Hållbarhetsområde

Dialog slutförd

AES

Konsument

Mänskliga rättigheter

2013

Alstom

Industri

Mänskliga rättigheter

2013

BHP Billiton

Råvaror

Arbetsrätt

2008

Bridgestone

Konsument

Arbetsrätt

2011

Chevron

Energi

Mänskliga rättigheter

2008

Duke Energy

Energi

Miljö

2011

Goldcorp

Råvaror

Mänskliga rättigheter

2012

Grupo Ferrovial

Bygg

Miljö

2009

Halliburton

Energi

Korruption

2007

PetroChina

Energi

Miljö

2009

Rio Tinto

Råvaror

Miljö

2012

Sodexo

Mat och dagligvaror

Mänskliga rättigheter

2008

Thales

Försvarsindustri

Korruption

2009

Toyota

Konsument

Arbetsrätt

2013

Vedanta

Råvaror

Miljö och mänskliga rättigheter

2010

Veolia Enviroment

Verktyg

Mänskliga rättigheter

2013

Yahoo

IT

Mänskliga rättigheter

2009