Statistik 2012

Etikrådet förde under 2012 förebyggande och reaktiva ägardialoger om bland annat mänskliga rättigheter, miljö och korruption med drygt 200 globalt verksamma bolag i olika branscher.

Mer information om Etikrådets dialoger och förebyggande initiativ under 2012 finns i Etikrådets årsrapport .