Statistik 2013

Etikrådet  förde under 2013 förebyggande och reaktiva ägardialoger om bland annat mänskliga rättigheter, miljö och korruption med drygt 230 globalt verksamma bolag i olika branscher.