Etikrådets John Howchin, bland Sveriges miljömäktigaste

  • april 17, 2015

Etikrådets generalsekreterare John Howchin rankas som nummer 15 på tidningen Miljöaktuellts lista över Sveriges miljömäktigaste personer.

Genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete bidrar AP-fondernas etikråd till att påverka bolag över hela världen att arbeta i en mer hållbar riktning. Sedan mljöanalytikern John Howchin blev generalsekreterare för AP-fondernas etiska råd har fonderna stärkt sitt arbete med att driva miljö- och etikfrågor i de bolag man äger aktier i utanför Sverige.”

Läs mer.