Lyssna på Podcasten EN HÅLLBAR FRAMTID; AP-fondernas Etikråd och styrka i att engagera sig

  • april 24, 2020

Vilka är de underliggande principerna och ambitionen bakom AP-fondernas Etikråd? Lyssna på Jason Mitchell från MAN-institutet som diskuterar med John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd, hur själva konceptet kring engagemang har utvecklats och fortsätter att utvecklas genom större samordning och åtaganden bland de institutionella – och hur detta påverkar olika industrier över hela världen.

https://www.man.com/maninstitute/swedish-council