2014 rapporterades om svåra arbetsförhållanden och tvångsarbete i Thailands fiskeindustri, som är en viktig underleverantör till många globala bolag. Arbetarna kommer från Myanmar (Burma) och Kambodja. Agenter tar ut olagliga avgifter för att ge dem arbete, vilket binder dem till arbetet på fiskefartyg samt i hamnar och skaldjursodlingar i Thailand med små möjligheter att tjäna in de avgifter de betalat. Livsmedelsbolaget Nestlé bad organisationen Verité att genomföra en analys av bolagets underleverantörer i Thailands fiskeindustri. Verité rapporterade om detta i november 2015 och konstaterade att det förekommer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Nestlé arbetar nu på en detaljerad åtgärdsplan som de tänker redovisa under 2016. Bolaget planerar att införa nya krav på alla potentiella leverantörer i området, anlita externa revisorer och redovisa årliga rapporter. Etikrådet anser att Nestlé genom att anlita Verité agerat föredömligt och kommer att fortsätta dialogen med Nestlé för att se hur bolagen implementerar sina åtgärdsplaner. Det thailändska bolaget Thai Union Frozen Products har också kopplats till kränkingar i leverantörsledet och har påbörjat ett åtgärdsprogram, vars implementering Etikrådet kommer att följa.