Studenter IBS Week

  • april 22, 2014

22 april 2014

Etikrådet tar emot studenter från IBS Week för presentation av AP fonderna och Etikrådets arbete.