Vad händer med de bolag som avförts från Etikrådets dialoglista därför de uppfyllt Etikrådets krav? Slutar ni bevaka dem?

  • november 25, 2014

Nej, såväl bevakningen som dialogen fortsätter – vi följer upp att de åtgärder som skulle vidtas verkligen blir genomförda och får önska effekt.