Vad händer med de bolag som inte uppfyller Etikrådets etik- och miljöpolicys men som Etikrådet för tillfället inte för en egen dialog med?

  • november 25, 2014

Vår etikkonsult fortsätter att bevaka och föra en dialog med de bolag som Etikrådet inte för en direkt dialog med men där incidenter rörande kränkningar finns rapporterade.