Vilka bolag för Etikrådet dialog med?

  • november 25, 2014

I vår årsrapport redogör vi för de bolag vi för en dialog med inklusive vilka mål vi har med dialogen.
Läs mer i Etikrådets årsrapport