Vore det inte enklare att utesluta bolag som kränker internationella konventioner utan att ägna tid åt dialoger?

  • november 25, 2014

Vårt främsta mål är att kränkningen skall upphöra – ett omedelbart uteslutande skulle därför innebära att vi inte gjorde agerade tillräckligt för att påverka bolaget och kränkningen skulle därmed få fortsätta. Vi är övertygade om att dialog är det mest effektiva och ansvarsfulla sättet att påverka bolag. Om vi utesluter ett bolag begränsar det vår möjlighet att påverka bolaget, särskilt i Nordamerika.