PRI-seminarie 6 juli: Etikrådetsledamot om Mänskliga rättigheter

Etikrådsledamoten Åsa Mossberg från AP2 kommer att den 6/7 tala på ett PRI-seminarie om Mänskliga rättigheter. Syftet med seminariet är att visa på hur portföljförvaltare kan arbeta med riskhantering enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Genom praktiska exempel diskuteras hur detta arbete kan bedrivas, med lärdomar och utmaningar. PRI-medlemmar i Norden kan logga in och lyssna på seminariet.