Generalsekreteraren har ordet

Ett historiskt år 2020

Alla år är speciella, men 2020 är ett historiskt år. En pandemi har förändrat mycket, gett oss nya perspektiv och arbetssätt. Etikrådet har, som alla andra, fått ställa om och tänka om. Positivt är att hållbarhetsfrågorna är starkare än någonsin och att det är ”build back better” som gäller.

Christina Olivecrona, ordförande för AP-fondernas etikråd under 2020 och som även arbetar som Senior hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden (AP2) och John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas etikråd, reflekterar och lyfter fram några viktiga händelser. 2020 går till historien. Hur har konsekvenserna från Covid-19 påverkat Etikrådets arbete?

Christina Olivecrona: Om något har Covid19 satt fokus på samhällets skörhet och hur vi samspelar med naturen och vårt beroende av naturen. Det i sin tur har satt än mer tryck bakom hållbarhetstrenden, som redan var stark och många av de områden Etikrådet är engagerad i har varit i fokus från ansvarstagande investerare.

Om du fick välja ett nyckelord som karakteriserar 2021, ett år som vi nu längtar efter?

John Howchin: Samarbete. Vi behöver samarbeta om planeten ska klara av de utmaningar vi har framför oss. AP-fonderna och Etikrådet (som är ett samarbete) kommer att fortsätta att trycka på samarbete då det är en framgångsfaktor. Se bara på allt samarbete som vaccinet kring Covid19 skapat? Kan vi där så kan vi på fler områden.

Etikrådet har uppnått en milstolpe 2020, berätta?


John: Vårt fokus på engagemang har genom åren lett oss från enskilda bolag till arbete med hela sektorer och nu till engagemang med att lösa problem. Det är ett stort steg framåt, inte bara för Etikrådet – utan för hur ansvarstagande investerare kan arbeta med att driva storskalig förändring. AP-fonderna och Etikrådet fortsätter att leda och bryta ny mark och det är vi stolta över. Vi är också stolta över erkännandet från PRI för projektet att säkerställa att världens gruvdammar är säkra som Etikrådet leder tillsammans med Church of England Pensions Board. PRI har tilldelat oss utmärkelsen ”Stewardship Project of the Year Award” för vårt arbete med detta. Nu gäller det att ta lärdom av det vi gjort och fortsätta framåt, vi behöver fler samarbeten som det här.

Etikrådet och AP-fonderna gjorde en gemensam intressentdialog under hösten. Vad har den gett?


Christina: Det är viktigt för oss att med jämna mellanrum stämma av med våra intressenter och få kunskap om hur de uppfattar vårt arbete. I intressentdialogen framkom att följande ämnesområden ansågs lika viktiga för samtliga intressenter: klimatpåverkan, mänskliga rättigheter, affärsetik, anti-korruption och långsiktig avkastning. Det är glädjande att dessa ämnesområden stämmer väl överens med Etikrådets fokusområden. Vi fick ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker. Det framkom även att vi kan bli än bättre på att utveckla vår kommunikation.

Av alla saker Etikrådet arbetar med, vilken är ”bubblaren” som är på väg upp?

John: Spårbarhet och speciellt användningen av blockchains eller blockkedjor. Blockkedjor är i mångas ögon kanske överhypat. Men det ser verkligen ut som det finns spännande möjligheter med de här systemen. Etikrådet fortsätter att gräva vidare kring vad som karaktäriserar en bra blockkedja och vad som karaktäriserar en mindre bra blockkedja. Det är redan en teknologi som används av flera bolag för att få fram spårbarhet i deras leverantörskedjor och det är viktigt att det här blir bra.

Omställning är ordet på allas läppar vad gäller klimatfrågan, vad innebär det egentligen?

Christina: Vi har en global ekonomi som fortfarande till stor del är baserad på fossila bränslen. Omställningen som nu sker handlar om att bygga om den ekonomin till en fossilfri ekonomi. Etikrådet fokuserar på de sektorer som har stora utsläpp som till exempel tunga transporter, stål, flyg, cement och samarbetar genom Climate Action 100+ projektet med att ta fram planer för deras omställning. Planerna bygger på de tekniska alternativ som finns tillgängliga idag, skalbarhet och synergier mellan olika sektorer. Omställningen sker nu och det är hårt tryck på de här sektorerna.

Techbolagen är i fokus?

John: Och med all rätt. Etikrådet har under flera år lyft fram bristen på engagemang från flera bolag i sektorn. Nu lyfter vi hela frågeställningen kring techbolagens ansvar kring mänskliga rättigheter och som tur är finns det nu personer att prata med på bolagen kring det här. Svåra frågor, inga enkla svar – men en process som med tiden kommer att leda till att spelplanen kring Tech och deras ansvar blir tydligare. Etikrådets vardag helt enkelt.

2021, vad har vi framför oss?

Christina och John: Efter Covid-19, och i och med att klimatförändringarna nu sker runtomkring oss så seglar biologisk mångfald upp på agendan. Och det är bra, men en mycket komplicerad fråga. På Etikrådet är vi nöjda med hur FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter nu börjat fungera i praktiken och det är ett praktiskt sätt för företag att arbeta konkret. Vi kanske kan få till FN:s riktlinjer för företag och biodiversitet baserat på samma struktur?