Larsen & Toubro

Etikrådets rekommendation 2015-11-13

Etikrådet har under 2015 genomfört en brevväxling med det indiska teknikbolaget Larsen & Toubro. Etikrådet fick under våren in information om att bolaget eventuellt var involverat i Indiens kärnvapenprogram. I enlighet med det ställningstagande/ position som Etikrådet och fonderna tagit kring icke-spridningsavtalet och kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT) så är detta en kränkning kopplat till det fördraget, då Indien inte är en erkänd kärnvapenstat enlig avtalet.

Målet för Etikrådets dialog med bolaget var att få bättre kunskap kring bolagets eventuella involvering i de två vapensystemen, om systemen rimligen används för Indiens kärnvapenprogram och om bolaget fortfarande är involverat i utveckling/ tillverkning av vapensystemen.

Etikrådets bedömning är att en fortsatt dialog med bolaget Larsen & Toubro inte är meningsfullt. Det finns inget som pekar på att bolaget kommer att erkänna att man är involverad i Indiens kärnvapen program eller för den del att avstå från den typen av verksamhet. Det innebär att bolaget kan kopplas till kränkning av FN:s icke-spridningsavtal om kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT) varför Etikrådet rekommenderar exkludering av Larsen & Toubro.