Kärnvapen

Sverige har undertecknat det internationella icke-spridningsavtalet om kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT). Detta icke-spridningsavtal ger Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha samt underhålla kärnvapensystem i syfte att säkerställa deras funktion. Med vägledning av Sveriges undertecknande av icke-spridningsavtalet bedömer AP-fondernas Etikråd (Etikrådet) att den typ av verksamhet som bolag från dessa fem länder bedriver vara inom ramen för vad fördraget tillåter.

Sverige har undertecknat det internationella icke-spridningsavtalet om kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT). Detta icke-spridningsavtal ger Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha samt underhålla kärnvapensystem i syfte att säkerställa deras funktion. Med vägledning av Sveriges undertecknande av icke-spridningsavtalet bedömer AP-fondernas Etikråd (Etikrådet) att den typ av verksamhet som bolag från dessa fem länder bedriver vara inom ramen för vad fördraget tillåter.

Icke-spridningsavtalet om kärnvapen

Icke-spridningsavtalet om kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT) är ett fördrag från 1970 som syftar till att hindra spridningen av teknik och kunskap för att framställa kärnvapen och som ger Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätten att inneha kärnvapen.

Fördraget är undertecknat av 189 stater, inklusive Sverige. Undertecknarna accepterar sålunda att de fem länderna underhåller och kontinuerligt uppgraderar systemen kring kärnvapen, för att säkerställa deras funktion.

Fördraget behandlar förutom ickespridning också nedrustning och fredligt användande av kärnkraft. Artikel 6 i fördraget behandlar nedrustning och där uppmanas alla länder som undertecknat fördraget att sträva efter nedrustning av kärnvapen.