Välkommen till Etikrådet

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med syfte att påverka bolag till ett mer hållbart företagande. Vår ledstjärna är att göra skillnad genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag att förbättra sitt arbete med miljö och sociala frågor.


AP-fondernas Etikråd firar 10 år

Mycket har hänt kring ansvarsfulla investeringar sedan AP-fondernas Etikråd grundades 2007.  Nu firar vi 10 år och vi fortsätter att jobba vidare för att säkerställa att de investeringarna AP-fonderna gör är ansvarstagande samtidigt som vi verkar för mer globalt samarbete. Läs mer om vårt jubileumsseminarium

Förebyggande initiativ

Etikrådets engagemang begränsar sig inte till att påverka bolag där problem redan existerar. En  lika viktig del är Etikrådets förebyggande initiativ som syftar till att stärka bolags arbete med hållbarhetsfrågor för att undvika att allvarliga incidenter sker.Etikrådet har de senaste åren lagt  mer fokus på förebyggande initiativ eftersom det har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande.