ETIKRÅDETS GENERALSEKRETERARE HAR ORDET

NYHETER OCH AKTUELLT

Förväntningarna lär inte bli mindre på oss institutionella investerare framöver…

Fortsatt ökat intresse för ansvarsfulla investeringar

För AP-fonderna har hållbarhetsfrågorna varit ett prioriterat område under lång tid. I förarbetet till AP-fondslagen från 1999 konstaterades att ”Hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning”. Sett i backspegeln var timingen, insiktsfullheten och enkelheten med den här avsikten utmärkt. 1999 visade sig vara startskottet för flera globala hållbarhetsprojekt med fokus på bolag och investeringar. Hållbarhetsfrågorna hade alltmer under 90-talet seglat upp på storbolagens agendor och FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan lade 1999 grunden till Global Compact vid World Economic Forum i Davos. Dess tio principer har sedan…

Kakao – Samarbete mot barnarbete
Kakao – Samarbete mot barnarbete

Etikrådet har sedan flera år deltagit i ett projekt som syftar till att förhindra barnarbete…

Exempel på Etikrådets bolagsdialoger
Exempel på Etikrådets bolagsdialoger

2014 rapporterades om svåra arbetsförhållanden och tvångsarbete i Thailands fiskeindustri, som är en viktig underleverantör till…

Etikrådets ställningstagande om kommersiell spelverksamhet
Etikrådets ställningstagande om kommersiell spelverksamhet

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett…

AP-fondernas etikråd 10 år

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilka har uppdrag från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer. Sedan tio år tillbaka arbetar Etikrådet för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolagen till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.

Det är AP-fondernas uppfattning att välskötta bolag över tid ger högre avkastning och lägre risk. De fyra AP-fonderna är långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare, som vill påverka bolagen till att ta ansvar.