Etikrådets generalsekreterare har ordet

"Med den nya lagen får AP-fonderna och Etikrådet ett ännu starkare mandat för hållbarhet..."

Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

Pressmeddelande 4 maj, 2020

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

Kakao – Samarbete mot barnarbete

Etikrådet har sedan flera år deltagit i ett projekt som syftar till att förhindra barnarbete…

Exempel på Etikrådets bolagsdialoger

2014 rapporterades om svåra arbetsförhållanden och tvångsarbete i Thailands fiskeindustri, som är en viktig underleverantör till…

Etikrådets ställningstagande om kommersiell spelverksamhet

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett…