Etikrådets generalsekreterare har ordet

"Med den nya lagen får AP-fonderna och Etikrådet ett ännu starkare mandat för hållbarhet..."

AP-fondernas etikråds årsrapport – Nya problemområden i fokus under 2018

Pressmeddelande 4 juni, 2019

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag. Andra områden i fokus har varit oljebolagens långsiktiga klimatarbete, avskogningen i Sydamerika och gruvdammar i Brasilien.

Kakao – Samarbete mot barnarbete

Etikrådet har sedan flera år deltagit i ett projekt som syftar till att förhindra barnarbete…

Exempel på Etikrådets bolagsdialoger

2014 rapporterades om svåra arbetsförhållanden och tvångsarbete i Thailands fiskeindustri, som är en viktig underleverantör till…

Etikrådets ställningstagande om kommersiell spelverksamhet

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett…