Ställningstaganden

Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade, till exempel investeringar i alkohol, tobak eller vapentillverkning. Det här är områden som traditionellt har varit i fokus för så kallade etiska investeringar, men på senare år har också andra typer av investeringar hamnat i fokus, till exempel utvinning av fossila bränslen i olika former.

Vissa typer av investeringar är generellt omdiskuterade, till exempel investeringar i alkohol, tobak eller vapentillverkning. Det här är områden som traditionellt har varit i fokus för så kallade etiska investeringar, men på senare år har också andra typer av investeringar hamnat i fokus, till exempel utvinning av fossila bränslen i olika former.

Etikrådets grundläggande inställning kring omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är en legal verksamhet i Sverige eller inte. Om det är en legal verksamhet är det också rimligt att AP fonderna kan investera i den. Flera omdiskuterade produkter har under senare år adresserats av olika internationella konventioner, till exempel klustervapen och tobak. Etikrådet redovisar här sin syn kring några omdiskuterade produkter, tjänster och områden.


Etikrådets ställningstaganden

Internationella konflikter

Kommersiell spelverksamhet

Kontroversiella vapen

Narkotiska preparat

Skatt

Tobak