Dialog och påverkan för hållbara investeringar

Genom dialog vill vi påverka bolag världen över att ta hänsyn till miljö, sociala frågor och styrning eftersom vår övertygelse är att välskötta bolag är bättre investeringar. Hållbarhetsfrågor har stor betydelse för människor och samhällen och för värdeskapandet i bolagen. Det är så vi kan bidra till utveckling och till hållbara pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. 

Etikrådet är ett samarbete mellan de fyra AP-fonderna som är buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Etikrådet använder dialog som främsta verktyg

Dialoger är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändring. Dialoger används både i reaktivt och proaktivt syfte, med utgångspunkt att bolagen ska förbättra styrning av den egna verksamheten.Hållbarhetsfrågor har stor betydelse för människor och samhällen, och genom dialog vill Etikrådet påverka bolag världen över att ta hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor. De senaste åren driver vi ett proaktivt projekt mot de stora tech-bolagen som Facebook, Twitter och Google. De har stora möjligheter att tillgängliggöra information men det finns också ett antal hållbarhetsrisker som behöver tas på allvar. Några av dem är kommersialisering av personuppgifter, extremism, valmanipulation och datahantering. Etikrådet har arbetat för att tech-giganterna ska stärka och anpassa sitt hållbarhetsarbete kring mänskliga rättigheter. Vill du veta mer om vårt projekt med tech-giganterna? Titta på filmen och läs mer på etikrådet.se

Dialog

85

dialoger under 2021

Läs mer om hur Etikrådet för dialog med de bolag som AP-fonderna investerar i. Målet är att påverka till ett ansvarsfullt företagande och därmed bättre investeringar.

Etikrådet för både reaktiva och proaktiva dialoger.

Fokusområden

Etikrådet använder sig av fokusområden som får särskild vikt för Etikrådets påverkansarbete.

Ställningstagande

Vissa frågor är särskilt omdiskuterade, t ex vapentillverkning, alkohol, vissa branscher eller landområden. Etikrådet tar då ställning. Läs mer här.

Exkluderingar

Exkluderingar sker om dialoger inte ger önskat resultat (max 4 år). Etikrådet rekommenderar då AP-fonderna att avyttra bolaget.