Palmolja

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Oljan används som matolja och som ingrediens i en stor mängd produkter som livsmedel, kosmetika, tvål, tvättmedel och biodiesel. Samtidigt är det en råvara med stora utmaningar både vad gäller miljö och sociala aspekter. Under hösten 2013 gick Etikrådet med i ett PRI-initiativ om palmolja för att tillsammans med andra investerare arbeta med detta område.

De investerare som är med i PRI:s arbetsgrupp kring palmolja arbetar för att öka investerares kunskap om palmolja och skapa en samsyn hos investerare vad gäller utvecklingen av hållbar palmolja. Arbetsgruppen stödjer det arbete som sker i ”Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO ), ett branschinitiativ, och anser att dess riktlinjer representerar bästa praxis inom denna industri.