Aktieägarförslag till Walmarts bolagsstämma

AP-fonderna lägger aktieägarförslag till Walmarts bolagsstämma, förslag #8

>>Se förslaget här