Elbit

Etikrådets rekommendation 2010-01-29

Bolaget producerar och underhåller övervakningssystem till den israeliska armén. Utrustningen är en del av den säkerhetsbarriär som Israel har uppfört. De delar av säkerhetsbarriärerna som är uppförda på ockuperad mark kränker internationell lag och Elbit System bidrar med övervakningsutrustning till separationsbarriären på ockuperad mark i de norra och södra delarna av Jerusalem.

Därmed bedöms bolagets verksamhet inte vara förenlig med internationell lag, närmare bestämt Haag- och Genèvekonventionerna som bland annat avser civilbefolkningens skydd vid väpnade konflikter.

AP-fondernas gemensamma etikråd har vid ett flertal tillfällen kontaktat företaget som har svarat att de inte vill ge specifika svar utöver den produktinformation som finns att tillgå via hemsidan och information som producerats för U.S. Securities and Exchange Commission.