Metallurgical Corporation of China (MCC)

Etikrådets rekommendation 2023-08-22

Metallurgical Corporation of China (MCC) bedöms förorsaka omfattande miljöförstörelse vid sin nickelgruva Ramu i Papua Nya Guinea genom undermålig hantering utsläpp av gruvavfall direkt ut i havet längs kusten. Slamläckan samt DSTP på platsen bedöms ha orsakat (och fortsätta att orsaka) allvarliga negativa konsekvenser för människor, djur och växtlighet. 

MCC, inklusive dess joint venture-bolag Ramu NiCo Management Ltd., har bristande transparens kring bland annat övervakning och effekter av bolagets avfallshantering. Bolagen har inte tillhandahållit någon vetenskaplig information om effekterna av spillincidenten i augusti 2019 och dessutom tillhandahåller de inga trenddata för varken miljöövervakning av sin landbaserade gruvdrift eller sina marina utsläppsaktiviteter. Det finns inga vetenskapliga bedömningar som visar att utsläppsplatsen för Ramu Nickel DSTP är lämplig eller att den inte orsakar långsiktig, negativ miljöpåverkan. Det finns inga indikationer om förbättringar av MCC:s bedrivande av DSTP, och inget ansvarstagande för relaterad påverkan. 

Bolaget har, trots upprepade kontaktförsök under flera års tid, inte varit villigt att föra dialog.  

Etikrådet rekommenderar därför exkludering av MCC då bolaget kan kopplas till kränkning av miljö och natur enligt princip 7 och 9 av UN Global Compact samt kapitel VI av OECD Guidelines for Multinational Enterprises.