Vale S.A.

Etikrådets rekommendation 2019-02-11

Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar brustit och översvämmat stora områden med gruvavfall i form av slam. Båda olyckorna har inträffat i området Minas Gerais i Brasilien. Vid den första olyckan i november 2015, som skedde vid det delägda bolaget Samarcos verksamhet i Mariana, omkom 19 personer och 600 km av Rio Doce floden förorenades, vissa delar svårt. Vid den andra olyckan den 25:e januari 2019, vid Vales gruva i Corrego do Feijao Brumadinho, omkom minst 134 personer och ytterligare 199 saknas.

Etikrådet inledde en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Dialogen handlade i första hand om att säkerställa att bolaget tog ansvar för olyckan och satte in lämpliga åtgärder – initialt för de byar som förstörts av flodvågen, men också de tusentals människor vars vardag påverkats långsiktigt längs Rio Doce floden. Etikrådet och de andra investerarna som var med i bolagsdialogen fick information från Vale att de genomfört översyn av övriga avfallsdammar de har i sin verksamhet och att de ansåg att dessa var säkra. Under den tid som Etikrådet fört dialog med Vale har de redovisat ett antal åtgärderna för hantering av gruvavfall och säkerheten vid avfallsdammar. Den bestående uppfattningen av engagemanget med Vale efter olyckan vid Corrego do Feijao är att bolaget inte har agerat tillräckligt proaktivt efter olyckan med Samarco.

I detta fall rekommenderar Etikrådet en exkludering på grund av att rådet förlorat förtroendet för Vale då de i dialog om hantering av gruvavfall och säkerheten vid avfallsdammar framhållit att de inspekterat samtliga avfallsdammar och att bolaget bedömt dessa som säkra samtidigt som de inte agerat på information om brister vad gäller avfallsdammen i gruvan i Corrego do Feijao trots vetskapen om de enorma negativa konsekvenserna om dammen brister.