Exkluderar inte Etikrådet bolag som brutit mot en konvention?