Vore det inte enklare att exkludera bolag som kränker internationella konventioner utan att ägna tid åt dialoger?