Historik

Etikrådet har sedan det bildades fört dialoger med flera tusen börsnoterade utländska företag. Många dialoger har varit konstruktiva och lett till konkreta förbättringar. I ett antal fall har Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att utesluta de berörda företagen eftersom målen för dialogen inte uppnåtts. Ett antal av företagen har åter blivit investeringsbara sedan de vidtagit åtgärder i linje med Etikrådets krav.

Etikrådet har sedan det bildades fört dialoger med flera tusen börsnoterade utländska företag. Många dialoger har varit konstruktiva och lett till konkreta förbättringar. I ett antal fall har Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att utesluta de berörda företagen eftersom målen för dialogen inte uppnåtts. Ett antal av företagen har åter blivit investeringsbara sedan de vidtagit åtgärder i linje med Etikrådets krav.

Ägarsamarbetet i Etikrådet innebär att AP-fonderna med större tyngd kan påverka företag. Samarbetet ökar effektiviteten vad gäller resurser och tid, vilket bland annat möjliggör fler reaktiva och proaktiva företagsdialoger och initiativ. Etikrådet samarbetar med andra internationella investerare med liknande hållbarhetsagendor i syfte att främja en hållbar utveckling. Detta ökar ytterligare möjligheterna att påverka företag till att genomföra positiva förändringar.