Narkotiska preparat

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) rekommenderar, med vägledning av FN:s konventioner om narkotika, exkludering av bolag som har en betydande andel av sina intäkter från tillverkning av narkotikaklassade preparat och produkter för icke-medicinskt bruk. Sverige har skrivit under FN:s konventioner om narkotiska preparat.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) rekommenderar, med vägledning av FN:s konventioner om narkotika, exkludering av bolag som har en betydande andel av sina intäkter från tillverkning av narkotikaklassade preparat och produkter för icke-medicinskt bruk. Sverige har skrivit under FN:s konventioner om narkotiska preparat.

FN:s konventioner om narkotiska preparat

Ett antal FN konventioner (exempelvis 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1988 års narkotikabrottskonvention) reglerar användning och produktion av narkotiska preparat som är beroendeframkallande och därmed riskerar leda till missbruk eller beroende och skador på hälsan. Världshälsoorganisationen (WHO) har givits ansvar för att klassificera vilka narkotiska preparat som omfattas av konventionerna. WHO sammankallar regelbundet en vetenskaplig kommitté som föreslår förändringar i klassificeringen av narkotiska preparat när det föranleds av vetenskapliga belägg. WHO klassar cannabis som ett av de narkotiska preparat som kräver den starkaste kontrollen. Det innebär att länder som följer FN:s konventioner bör hantera cannabis som en farlig substans. FN:s konventioner om narkotika innebär att ingen fritt får köpa och sälja narkotikaklassade preparat eller använda dem fritt för icke-medicinskt bruk.

Medicinskt bruk tillåtet

Konventionerna begränsar därmed användning och produktion av narkotiska preparat, exempelvis sådana som innehåller cannabis eller cannabisextrakt, till medicinska och vetenskapliga ändamål. Det innebär att forskning med narkotikaklassade preparat kan tillåtas och att läkare får skriva ut vissa narkotikaklassade preparat. Exempel på sådana preparat är morfin för smärtlindring och amfetamin för behandling av ADHD. FN:s narkotikakontrollorgan, International Narcotics Control Board (INCB), övervakar att mediciner kan bli tillgängliga över hela världen när de bedöms ha effekt för vård och behandling. INCB godkänner cannabis för medicinskt bruk. Svenska Läkemedelsverket har godkänt läkemedel som innehåller en vidareutveckling av cannabisväxtdelar. Läkemedelsverket tillåter patienter, efter avklarad licensansökning, att använda cannabis som läkemedel och då enligt bestämmelserna med narkotikalagstiftningen.

Etikrådet anser därför att det är tillåtet för läkemedelsbolag att producera och försälja narkotiska preparat i enlighet med FN:s konventioner.

Etikrådets syn på narkotiska preparat

Etikrådet anser att bolag agerar i strid med FN:s konventioner om narkotika om de har en betydande andel av sina intäkter från:

  • tillverkning av narkotikaklassade preparat för icke-medicinskt bruk, och/eller
  • tillverkning av produkter där narkotikaklassade preparat ingår, till exempel olika drycker eller sötsaker som innehåller cannabis i olika former.

Etikrådet rekommenderar därför AP-fonderna att exkludera sådana bolag.