Gör Etikrådet något för att påverka bolag som inte anklagas för konventionsbrott?

  • november 25, 2014

Etikrådet deltar och stödjer flera investerarinitiativ som bland annat syftar till ökad transparens i bolag, miljörapportering samt uppmuntrar bolag att bli medlemmar i FN:s Global Compact.
Läs mer om initiativen vi stödjer:
Våra internationella samarbeten
samt i vår årsrapport