Fokusområden för proaktiva dialoger

Etikrådets proaktiva dialoger stöder företags arbete med hållbarhetsutmaningar i syfte att förhindra allvarliga incidenter. Dialogerna handlar om att stötta företag att lösa olika miljöutmaningar och sociala utmaningar, förbättra interna processer och öka transparensen i arbetet. Ökat hållbart värdeskapande bidrar både till att företag blir bättre investeringar och till god finansiell avkastning på lång sikt.

Etikrådets proaktiva dialoger stöder företags arbete med hållbarhetsutmaningar i syfte att förhindra allvarliga incidenter. Dialogerna handlar om att stötta företag att lösa olika miljöutmaningar och sociala utmaningar, förbättra interna processer och öka transparensen i arbetet. Ökat hållbart värdeskapande bidrar både till att företag blir bättre investeringar och till god finansiell avkastning på lång sikt.

Flera av de utmaningar som Etikrådet diskuterar med företag härrör ofta från svag lagstiftning inte sällan i kombination med bristande självreglering i branschen. Ramverk och villkor för hur företag bedriver sin verksamhet bestäms inte av investerare utan av regeringar, andra politiska institutioner och tillsynsmyndigheter. Enkla svartvita lösningar finns sällan för många av de utmaningar företag har att hantera.

I syfte att göra skillnad har Etikrådet valt att prioritetera fyra områden för de proaktiva dialogerna:

  • Klimat – Parisavtalet om klimat
  • Miljö – biologisk mångfald och vatten
  • Mänskliga rättigheter – barn- och tvångsarbete samt hälsa och säkerhet
  • Affärsetik – anti-korruption och ansvarsfullt företagande

Etikrådets prioritering och val av fokusområden för sina proaktiva företags- och branschdialoger tar hänsyn till bland annat finansiella risker och möjligheter samt till allmänhetens förtroende för AP-fondernas och Etikrådets verksamheter. Bidragande till arbetet är också resultatet och de intressent- och väsentlighetsdialoger som representanter för Etikrådets haft med AP-fondernas intressenter.