Etikrådets styrelse

AP-fondernas styrelse representeras av en ledamot från respektive AP-fond. Ordförandeskapet alternerar mellan AP-fonderna och under 2023 är Magdalena Håkansson från Första AP-fonden (AP1) ordförande. Kontakt sker via info@councilonethics.org

Första AP-fonden
www.ap1.se
Magdalena Håkansson, ordförande 2023

Andra AP-fonden
www.ap2.se
Åsa Mossberg

Tredje AP-fonden
www.ap3.se
Fredric Nyström

Fjärde AP-fonden
www.ap4.se
Pia Axelsson

AP-fondernas etikråd
Jenny Gustafsson, Chef

info@councilonethics.org

www.etikradet.se