Ledamöter

AP-fonderna representeras i Etikrådet av en till två ledamöter från respektive AP-fond. Ordförandeskapet alternerar mellan AP-fonderna och under 2022 är Pia Axelsson från Fjärde AP-fonden (AP4) ordförande. Kontakt sker helst via info@councilonethics.org

Första AP-fonden
www.ap1.se
Ossian Ekdahl
Magdalena Håkansson

Andra AP-fonden
www.ap2.se
Åsa Mossberg

Tredje AP-fonden
www.ap3.se
Peter Lundkvist,
Lil Larås Lindgren

Fjärde AP-fonden
www.ap4.se
Pia Axelsson, Ordförande 2022
Jan Petersson

AP-fondernas etikråd

info@councilonethics.org

Tytti Kaasinen, Engagement Director
tytti.kaasinen@councilonethics.org

www.etikradet.se