Etikrådets dialoger 2019

Etikrådet deltog i proaktiva och reaktiva dialoger med mer än 483 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådet deltog i proaktiva och reaktiva dialoger med mer än 483 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Under 2019 förde Etikrådet 38 proaktiva företagsdialoger, vilka stödde Etikrådets fyra fokusområden för hållbarhet. Flera av dem kan du läsa om här.

Etikrådet registrerade mer än 585 incidenter i sin systematiska arbetsprocess för reaktiva dialoger. Mer än 218 reaktiva dialoger, vilka fördes kring olika incidenter, avslutades under året. Etikrådet genomförde direkta dialoger med mer än 50 företag kring utvalda rapporterade incidenter där överträdelserna bedömdes vara bekräftade och väl dokumenterade. I slutet av 2019 var Etikrådet engagerat i tre tidsbegränsade företagsdialoger (JBS, Pilgrim’s och China Railway Company). På Etikrådets lista över rekommenderade uteslutningar fanns det, vid utgången av 2019, 17 företag.