Etikrådets dialoger 2022

Etikrådet deltog under 2022 i reaktiva dialoger med 86 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådet deltog under 2022 i reaktiva dialoger med 86 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Under de två genomlysningar av AP-fondernas innehav som gjordes under 2022 registrerades 28 bekräftade kränkningar och 83 fall med risk för kränkning. Dessa 111 incidenter representerades av 86 bolag med vilka dialog bedrivits under året.

Genomlysning2022202120202019
Antal genomlysta bolag i AP-fondernas portföljer3 2023 1682 4303 557
– varav bekräftad kränkning28232229
– varav med risk för kränkning83897291
– varav utan anmärkning i genomlysning3 0913 0562 3363 437
Dialoger
Utveckling av antal bolag i aktiv dialog2022
Antal bolag i aktiv dialog, årets ingång81*
Antal bolag där nya dialoger påbörjats16
Antal bolag med avslutad dialog och mål uppnått-5
Antal bolag med avslutad dialog och mål ej uppnått (rekommendation om exkludering)0
Antal bolag med avslutad dialog p g a förändringar i AP-fondernas innehav-6
Antal bolag i aktiv dialog, december 2022 86

*Antalet bolag i aktiv dialog vid årets ingång var 81. 85 bolag var i aktiv dialog i oktober 2021, vilket rapporterades i 2021 års rapport.
4 av dessa avslutades med mål uppnått per december 2021.

Under året uppnåddes totalt 66 nya dialogsteg i de dialoger som fördes (77 steg 2021), varav 62 steg uppnåddes i dialoger som var aktiva vid årets slut och 4 steg i dialoger somavslutats under 2022.

Under 2022 har definitionerna av uppnådda steg vidareutvecklats, vilket gör att antalet steg inte är fullt jämförbara mellan åren. Med de nya definitionerna krävs det mer för att ett bolag ska nå de första stegen i dialogen. Det förekommer även att Etikrådet har mer än en dialog med samma bolag. Statistiken inkluderar då alla steg som uppnås i samtliga dialoger som förs med respektive bolag.

Etikrådet rekommenderade inte exkludering av något bolag under 2022 och återinkluderade ett bolag, då bolaget inte längre kränker någon konvention.