Etikrådets dialoger 2023

Etikrådet deltog under 2023 i reaktiva dialoger med 76 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådet deltog under 2023 i reaktiva dialoger med 76 börsnoterade utländska bolag. En bolagsdialog handlar om hur bolaget hanterar svåra utmaningar i sin verksamhet såsom korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet, miljöföroreningar och biologisk mångfald. Genom dialog kan Etikrådet bidra till att förebygga problem, kränkningar och olyckor i olika företag och branscher.

Etikrådets genomlysning i september 2023, av drygt 3 500 innehav, påvisade totalt 84 bolag med bekräftad kränkning av en internationell konvention eller med risk för kränkning. 3 426 bolag klarade granskningen utan anmärkning. Vid årsslutet 2023 fördes aktiva dialoger med 54 bolag i AP1–4:s portföljer, av de 84 som identifierats med bekräftad eller risk för kränkning vid genomlysningen.

Genomlysning2023202220212020
Antal genomlysta bolag i AP-fondernas portföljer2 5103 2023 1682 430
– varav bekräftad kränkning18282322
– varav med risk för kränkning66838972
– varav utan anmärkning i genomlysning3 4263 0913 0562 336
Dialoger
Utveckling av antal bolag i aktiv dialog2023
Antal bolag i dialog, årets ingång86
Antal bolag med avslutad dialog och mål uppnått-7
Antal bolag med avslutad dialog på grund av andra anledningar*-5
Bolag med nya dialoger inledda3
Bolag av Etikrådet rekommenderade för exkludering-3
Förändringar i AP1-AP4:s innehav, netto antal bolag-20
Antal bolag i aktiv dialog, december 2023 54

*Till exempel att bolaget har sålt den berörda verksamheten.

Under året uppnåddes totalt 36 nya dialogsteg i de dialoger som fördes (66 steg 2022), varav 29 steg uppnåddes i dialoger som var aktiva vid årets slut och 7 steg i dialoger som avslutats under 2023.

Det förekommer att Etikrådet har mer än en dialog med samma bolag. Statistiken inkluderar då alla steg som uppnås i samtliga dialoger som förs med respektive bolag.