Rapporter

Här kan du ladda ned Etikrådets rapporter i pdf format.

Här kan du ladda ned Etikrådets rapporter i pdf format.

Årsrapport 2023

”AP-fondernas etikråd summerar ett år av aktivt påverkansarbete i en ny organisation”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Årsrapport 2022

AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Årsrapport 2021

”Påverka till positiv förändring och transparens genom ägarstyrning”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Omslag etikrådets årsrapport 2021

Årsrapport 2020

”Påverka till positiv förändring och transparens”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Framsida Etikrådets årsrapport 2020

Årsrapport 2019

”Påverka till positiv förändring och transparens”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Årsrapport 2018

”Påverka till positiv förändring och transparens”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Årsrapport 2017

”Hållbart ägande genom dialog och påverkan”
Rapporten finns som PDF att läsa eller ladda ner.

Äldre årsrapporter


Andra rapporter