Etikrådet

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. AP-fondernas uppdrag från riksdagen är att förvalta fondmedlen till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar samhällsutveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet om god avkastning.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. AP-fondernas uppdrag från riksdagen är att förvalta fondmedlen till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar samhällsutveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet om god avkastning.

Tillsammans blir vi starkare

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Etikrådet ser som sin uppgift att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter.