Hur kommer det sig att AP-fonderna har investeringar i så många bolag? Vad är indexförvaltning?

  • november 25, 2014

AP-fonderna använder i huvudsak passiv indexförvaltning av aktier. Indexförvaltning är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta aktier på och skiljer sig jämfört med aktiv förvaltning där en fond handplockar enskilda bolag de vill investera i. Aktiv förvaltning är en betydligt dyrare förvaltningsform.

Indexförvaltning innebär att en fond får en exponering mot alla bolag som finns på den geografiska marknad som aktieindexet återspeglar.  Investering i ett enskilt bolag är således inte ett aktivt förvaltningsbeslut utan fonden får helt enkelt innehav i samtliga bolag som finns med i det valda indexet. Storlek på ett enskilt innehav blir proportionerligt med aktiebolagets vikt i indexet.

Ett exempel, om en fond tror att den amerikanska aktiemarknaden kommer att gå bra framöver köper fonden marknadsexponering genom att investera i ett amerikanskt index , tex Standard & Poor’s 500 index. Om fonden investerar i Standard & Poor’s 500 får fonden automatiskt innehav i  de 500 största börsnoterade aktiebolagen i USA.