Utesluter ni några bolag?

  • november 25, 2014

I dagsläget har de fyra AP-fonderna totalt uteslutit 15 bolag. Tio av dessa tillverkar eller marknadsför klustervapen och/eller landminor, ett bolag kopplas till kränkning av internationell humanitär rätt, ett bolag kopplas till systematiska kränkningar av arbetstagarnas rättigheter i strid med ILO:s kärnkonvention om arbetsvillkor, ett bolag för negativ miljöpåverkan i strid med FN:s konvention om biologisk mångfald samt två bolag som kopplas till överträdelser av internationell humanitär rätt.