Vad händer med de bolag som avförts från Etikrådets dialoglista därför de uppfyllt Etikrådets krav? Slutar ni bevaka dem?