AP-fondernas etikråd leder samarbete för att engagera techjättar

Pressrelease
23 mars 2023

AP-fondernas etikråd leder samarbete för att engagera techjättar

AP-fondernas etikråd (samverkan mellan AP1, AP2, AP3 och AP4) har organiserat en grupp institutionella investerare med 7,3 biljoner euro i sammanlagt förvaltat kapital för att samarbeta med techbolag i syfte att stärka deras hantering av risker och påverkan på mänskliga rättigheter.

Digitala tjänster blir alltmer integrerade i vår vardag och teknikföretag har en betydande potential för samhällspåverkan. Många onlineplattformar har affärsmodeller som fokuserar på att maximera interaktionen med deras innehåll och förse användarna med information som de är intresserade av. Detta har stora fördelar för transparens och tillgänglighet, men medför också betydande risker. Till exempel kan spridning av skadligt eller felaktigt innehåll orsaka stor negativ påverkan. Förutom att äventyra enskilda mänskliga rättigheter, särskilt utsatta gruppers rättigheter, kan hatpropaganda, felaktig information, samt desinformation få konsekvenser på systemnivå, såsom hyperpolarisering, diskriminering, våld och urholkning av demokratin. Att inte hantera dessa konsekvenser kan begränsa företagens sociala licens att verka och de anseendemässiga, juridiska och regulatoriska riskerna kan få väsentliga konsekvenser.

AP-fondernas etikråd, Etikrådet, leder nu en grupp institutionella investerare med 7,3 biljoner euro i sammanlagt förvaltat kapital för att samarbeta med fokusbolagen Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft och Tencent. Det treåriga initiativet ligger i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och bygger på de förväntningar från Etikrådet och Danish Institute of Human Rights adresserade 2020. Det primära målet är att säkerställa att techbolagen vidtar konkreta åtgärder för att hantera operativa och mänskliga rättighetsrisker relaterade till deras produkter och affärsmodell, och att uppmuntra till en mer transparent rapportering om relaterade effekter och konsekvenser. Samarbetets aktiviteter och resultat kommer att redovisas offentligt.

Magdalena Håkansson, AP-fondernas etikråds ordförande, kommenterar:

”Jag är stolt över hur Etikrådet har varit drivande bakom detta initiativ. Vi, tillsammans med denna investerargrupp, inser de systemiska utmaningarna relaterade till ”online-innehåll”, och förutom att genomföra förbättringar på företagsnivå hoppas vi kunna bidra till en bredare diskussion och medvetenhet om riskerna med dessa techbolags tjänster. Dialogerna kommer att adressera hur bolagen hanterar innehåll med fokus på företagskultur och strukturer, utsatta grupper (särskilt barn), möjlighet till gottgörelse samt dialoger med intressenter. Etikrådet ser fram emot att arbeta med detta högaktuella och alltmer relevanta ämne tillsammans med denna imponerande grupp investerare.”

Luda Svystunova, ESG-analytiker på Amundi:

”Vi är mycket glada över att vara en del av Etikrådets samverkansinitiativ. I takt med att regelverket fortsätter att utvecklas och alltmer väsentliga risker relaterade till utveckling och användning av teknik identifieras, är kollektivt engagemang avgörande för att bygga förväntningar och hålla teknikföretag ansvariga för deras samhällspåverkan”.

New York City Comptroller Brad Lander tillade:

”Företag måste ta itu med alla mänskliga rättigheter eller operativa risker som är förknippade med deras affärsmodell och bransch för att förtjäna förtroendet hos investerare som söker långsiktigt värde. Ett misslyckande med att göra det är oansvarigt, strider mot hållbara affärsmetoder och har en långtgående inverkan på miljontals hushåll och i slutändan företagets resultat. Jag är tacksam gentemot Etikrådet och samarbetande investerare för att de fortsätter att öka medvetenheten och kravet på större transparens och avslöjande när fotavtrycket för tekniksektorn växer globalt,”

Investerare som deltar i initiativet*:
Amundi
AP1
AP2
AP3
AP4
AP7
APG
Aviva Investors
AXA Investment Managers
Boston Common Asset Management
Candriam
Cardano Asset Management
CCLA
Church Commissioners for England
Church of England Pensions Board
Christian Brothers Investment Services
Domini Impact Investments, LLC
Ethos Foundation
Ethos Engagement Pool International (104 investors)
First Sentier Investors
Handelsbanken Asset Management
LGPS Central
NY City Comptroller’s Office
PGGM
Railpen
Robeco
Royal London Asset Management
Schroders
Skandia
Storebrand
Swedbank Robur
Swiss Association for Responsible Investments (11 investors)
Sycomore Asset Management
Universities Superannuation Scheme
Van Lanschot Kempen
Öhman Fonder

*Listan innehåller även investerare som har anslutit sig till initiativet efter 23 mars 2023.

For more information, contact:

Magdalena Håkansson, Ordförande, AP-fondernas etikråd, magdalena.hakansson@ap1.se or +46 8 566 20 200.

AP-fondernas etikråd
Se tidigare pressinformation om AP-fondernas etikråds utvecklingsarbete

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 vad gäller hållbarhetsfrågor i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare, med ett starkt förtroende och anseende. Samarbetet syftar till att uppnå en positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Samverkan i Etikrådet har en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Etikrådets organisation består sedan 1 januari av en ny styrelse med en ledamot från varje fond som tillsatts av respektive vd. Etikrådets kansli ska med den tillträdande chefen för Etikrådet förstärkas med ytterligare resurser.