32% av oberoende aktieägare röstade för aktieägarförslag på Wal-Marts bolagsstämma

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden hade lagt ett aktieägarförslag till Wal-Marts stämma tillsammans med UAW Retiree Medical Benefits Trust; Connecticut Retirement Plans and Trust Funds; Amalgamated Bank LongView Funds; F&C Management Ltd och  Illinois State Board of Investments. 32% av oberoende aktieägare röstade för förslaget.

”Transparens och rapportering är områden vi vill se förbättringar inom. Att så många aktieägare  röstade för aktieägarförslaget visar på att Wal-Marts investerare anser att bolaget ska redovisa huruvida s k claw-back policies har använts eller inte” , säger Christina Hillesöy, Etikrådets Ordförande 2013.

Läs mer >>Final vote announcement at Walmart