PRI-seminarie: Etikrådetsledamot om Mänskliga rättigheter

Under PRI:s seminariet om Mänskliga Rättigheter den 6 juli höll Etikrådsledamoten Åsa Mossberg en presentation om hur AP2, delvis genom Etikrådet, arbetar med Mänskliga rättigheter och med implementeringen av FN:s vägledande principer. Fokus i presentationen låg på rollen som ansvarsfull ägare och på hur man som portföljförvaltare i praktiken kan arbeta med due diligence för att identifiera, bedöma och hantera risker i portföljbolag.