Etikrådets kommentar avseende Burmakommitténs rapport

AP-fondernas etikråd arbetar med andra investerare för att säkerställa att bolag i AP-fondernas portföljer, som har joint ventures med Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) och Myanmar Economic Corporation Limited (MEC), avvecklar detta samarbete skyndsamt och på ett ansvarstagande sätt. Det här kan se annorlunda ut från fall till fall.  Bolag i fokus är japanska Kirin Breweries och koreanska Posco Coated & Color Steel Co Ltd. Kirin Breweries och Posco C&C har publikt indikerat att de har för avsikt att avveckla sitt samarbete med Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL).

Vad gäller indiska Adani Ports and Special Economic Zone Ltd och det avtal bolaget har ingått avseende konstruktion av en hamn, är Etikrådets uppfattning att bolaget vill klargöra med amerikanska Office of Foreign Assets Control huruvida deras avtal är i strid med sanktionerna av Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Om så är fallet avser bolaget att lämna projektet.

Etikrådet arbetar vidare, tillsammans med andra investerare, och följer huruvida Europeiska rådet utökar sanktionerna mot Myanmar.